Europa's Flæske Steg 
Født/Born  
11.08.2009       nfo n 02 21
Father:  
IC. Librians Sølvpil  Mother: CH. Dannebros Flyvende Farmor