KILLINGER/KITTENSani_cat.gif (10290 bytes)
                                                                                                                 IC. Europa's Jette Eva X
IC. Europa's Undulat Dræber         

Født/Born 22/9-2006

IC. Europa's Jette Eva
X
GIC. Europa's Undulat Dræber

Foto: 15.01.2007  © Kjeld Jørgensen

Hun/Female ns 23Female ns 23
Female ns 23ns 23 female
Hun Europa's Egern UngeHun/Female Europa's Egern Unge
Europa's Egern Unge, female/hun
Hun/Female ns 09 23Female ns 09 23
Female ns 09 23ns 09 23 female
Hun Europa's Emma UngHun/Female Europa's Emma Ung
Europa's Emma Ung, female/hun
Han/Male n 09male n 09
male n 09n 09 male
Europa's Elefant Unge, male/hanHan/male Europa's Elefant Unge
Han Europa's Elefant Unge
Europa's Elefant Unge (han/male) til salg