KILLINGER/KITTENSani_cat.gif (10290 bytes)
                                                                                                                
Ch. Dannebroes Flyvende Farmor x Ic. Librians Sølvpil       

Killinger født/born 11.08.2009

CH. Dannebros Flyvende Farmor
IC. Librians Sølvpil
Foto: 27.10.2009 © Kjeld Jørgensen

2 Hunner/Females- 3 Han/Male kittens

Han/Male
Han/Male ns 03 23

Europa's Fredags Slik-Male/Han nfo ns 03 23
Europa's Fredags Slik-Male/Han nfo ns 03 23
Hun/Female
Hun/Female ns 02 21

Europa's Fløde Sovs- Female/Hun nfo ns 02 21
Europa's Fløde Sovs- Female/Hun nfo ns 02 21

Hun/Female n 02 21

Europa's Flæske Steg- Female/Hun nfo n 02 21
Europa's Flæske Steg- Female/Hun nfo n 02 21
Hun/Female
Han/Male n 02 21


 
Europa's Fiske Stang- male/Han nfo n 02 21
Europa's Fiske Stang- male/Han nfo n 02 21
Han/Male
Han/Male
Han/Male n (s) 01 21

Europa's Frost Sne- male/Han nfo n 01 21
Europa's Frost Sne- male/Han nfo n 01 21