KILLINGER/KITTENSani_cat.gif (10290 bytes)
                                                                                                                
Europa's Ulla Rosin X CH. Europa's Ene Vej.         

Killinger født/born 03.07.2009

Europa's Ulla Rosin
CH. Europa's Ene Vej
Foto: 06.12.2009 © Kjeld Jørgensen

2 Hunner/Females- 1 Han/Male kittens

nfo a 09 22
1-Hun/Female ns 09 22

Hun/Female ns 09 22
Europa's Runde Emma- ns 09 22- Hun/Female
Europa's Runde Emma, Female  For Sale  more fotos