KILLINGER/KITTENSani_cat.gif (10290 bytes)
                                                                                                               Europa's Flaeske Steg X
 IC. Europa's Ene Vej     

Født/Born 05.10.2011 - 2 male and 2 female kittens

Europa's Flæske Steg
X
IC. Europa's Ene Vej              New Foto: 14/12.2011 
© Kjeld Jørgensen 


♀ nfo n 09 23
Europa's
Stribe Emma


 
 nfo n 09
Europa's
Sorte E
milia


 
♂ nfo n 03 23
Europa's
Simon Emil


 
♂ nfo n 09
Europa's
Skov Eddie